Home
Vítáme Vás na stránkách Základní kynologické organizace 461
Roudnice nad Labem - Slavín

Nová videa přidaná 4.12.2007

POZOR !!

NAJDETE NÁS NA TÉTO NOVÉ ADRESE:

www.kynologieroudnice.cz

Pro snadnější zapamatování jsme změnili adresu. Stránky na staré adrese nejsou aktuální.

logo
Naše ZKO je součástí Českého kynologického svazu a zabýváme se především výcvikem služebních plemen psů dle Národního zkušebního řádu, Zkušebního řádu klubu NO a Mezinárodního řádu IPO. Dále se také částečně zabýváme výcvikem agility a poradenstvím o chovu a vystavování psů.
Rádi v našich řadách přivítáme kohokoli, kdo má rád psy a chce je něčemu naučit jak pro soutěže, tak i pro vlastní potěšení. Vašeho psa Vám nevycvičíme, ale naučíme Vás vycvičit si ho sami, a tak ho učit novým věcem a poslušnosti.


MOTTO: Cvičte svého psa dřív, než bude pozdě !

 

Historie klubu


V letech 1951 a 1952 se několik nadšenců v Roudnici n.Labem začalo zabývat chovem a výcvikem služebních psů. Mezi těmi prvními nadšenci byli p.Průša (snad 1.náčelník) a p.Müller jako výcvikář. K těmto prvním průkopníkům se záhy přidali p.Janoušková, p.Motyčka, p.Koňas, budoucí manželé Kaclovi a o nějaký rok později p.Čmejla a p.Vološčuk. Tito dali základ roudnické pejskařině.

Po prvním náčelníkovi p.Průšovi převzal náčelnickou funkci p.Kacl a po několika letech jej vystřídal p.Vološčuk. Od poloviny sedmdesátých let až dosud funkci předsedy organizace vykonává p.Václav Kejř.

V našich řadách vyrostla i celá řada mládežníků např. Vladislav Došek, Michael Bambásek a Radka Holubová, kteří se opakovaně probojovali na mistrovství mládeže. Mnoho dalších se probojovalo i na mistrovství dospělých.

Nežijeme pouze historií, ale i současností. Třikrát jsme byli pověřeni uspořádáním mistrovství a to v letech 1988, 1990 a 2000. V několika posledních letech jsme organizačně zajišťovali kvalifikaci pro mistrovství mládeže, pětistovák a mistrovství IPO, dále nespočet bonitací a svodů dorostu NO.
Letos již pořádáme 38.ročník tradičního putovního Podřipského poháru.

Cvičiště se během let stěhovalo z roudnického „ostrova“ na Tyršův stadion, sportovní areál „Pod Lipou“ a Kohlíkovic cihelnu až na nynější místo - roudnický Slavín.

V 70.letech jsme vybudovali přístřešky pro psy, provedli opravu střech na klubovnách a výměnu oken v malé klubovně. Na přelomu 70. a 80.let jsme vybudovali kotce pro stálé ustájení psů, septik a následně jsme instalovali WC buňku. Vybudovali jsme přípojku od vodojemu na cvičiště, její rozvod do klubovny a na WC.
Koncem roku 1997 byla stará klubovna zbourána a na jejím místě byla počátkem roku 1998 postavena nová montovaná klubovna, kterou jsme získali ve výběrovém řízení jako bývalý pionýrský dům. Počínaje r.2000 jsme se začali více věnovat přestavbě a vybavení vnitřních částí klubovny. V současnosti máme v klubovně kromě místnosti pro figuranty, administrativní kanceláře, sociálního zařízení (WC, sprchy s teplou vodou) také velkou společenskou místnost a menší s pěkným barem. Nezapomněli jsme ani na okolí nové klubovny a tak jsme poblíž vybudovali přírodní terasu k letnímu posezení.

Díky nové klubovně a jejímu vybavení tak můžeme nyní veškeré akce, ať už klubové či soutěžní (vč.taneční zábavy) pořádat plně na našem cvičišti.
[Členská základna] [Výcvik] [Provozní řád] [Plán akcí 2007] [Akce-historie] [Fotogalerie] [Úspěchy našich členů] [LVT] [Kde nás najdete] [Inzerce] [Odkazy]


Datum aktualizace: 4.12.2007  Martin Topš